Họp đội ngũ thi công Kiến An Vinh hàng tuần

Đội ngũ thi công xây dựng

Đội ngũ thiết kế và thi công cùng nhau họp chung với nhau. Để báo cáo và thống kê chi tiết các hạng mục mà mình đã làm trong 1 tuần qua

Đội ngũ thiết kế và thi công cùng nhau họp chung với nhau. Để báo cáo và thống kê chi tiết các hạng mục mà mình đã làm trong 1 tuần qua

Tags: mau biet thu dep 3 tang,mau biet thu dep 3 tang,mau biet thu dep 3 tang


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *