Thi công chùa sang trọng

Công ty thiết kế thi công xây dựng chùa đình miếu tại Quận 12

Sau gần một năm thi công, công trình trùng tu đang trong quá trình hoàn thành khu chánh điện, giảng đường và một số công trình phụ khác. Dự tính đến cuối năm nay, công trình trùng tu chùa Nhị Mỹ sẽ được hoàn thành

CÁC bài viết liên quan

Bình luận